PLAZAS LIBRES

PLAZA HUTSEN AURREZ-AURREKO ESLEIPENA: Urriaren 22an

ORDENA:

  • Itxarote-zerrendan dauden eskatzaileak.
  • Itxarote-zerrendan ez daudenak, iristen diren ordenaren arabera. Zenbakia, 9:30etatik aurrera har daitake

ORDUTEGIA

  • FRANTSESA: 9:30etatik aurrera
  • INGELESA:
    • 11:00: B1 - A2 - A1
    • 12:15: C1
    • 12:30: B2

PLAZA  HUTSAK