Ikasketa Plana

Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskola ofizialetan ikasketa plan berria

Erregimen bereziko hizkuntzen irakaskuntzako curriculumaren oinarrizko aspektuak ezartzen dituen 1629/2006 abenduaren 29ko Errege Dekretuak, hauek hiru mailatan antolatzen direla ezartzen du:

  • Oinarrizko Maila: ikasturte bi dauzka (A1 eta A2).
  • Tarteko Maila: ikasturte bi dauzka (B1.1 eta B1.2).
  • Goi Maila: ikasturte bat dauka (B2).
  • Gaitasun Maila: ikasturte bat dauka (C1)

Aipatutako Errege Dekretuak maila bakoitzari dagokion ziurtagiria zehazten du:

  • Oinarrizko Maila: Oinarrizko Mailaren ziurtagiria (A2).
  • Tarteko Maila: Tarteko Mailaren Ziurtagiria (B1).
  • Goi Maila: Goi Mailaren Ziurtagiria (B2).
  • Gaitasun Maila: Gaitasun Mailaren Ziurtagiria (C1).


Hezkuntza Sistemaren antolaketa berria eta Hizkuntza Eskola Ofizialeko mailak ezartzen duen 806/2006 Errege Dekretuak. Plan zahar eta berriaren arteko baliokidetasunak 1629/2006 Errege Dekretuaren III. Eranskinean zehazturik azaltzen dira.

46/2009 DEKRETUA, otsailaren 24koa. Honen bidez, araubide bereziko hizkuntza-ikasketen mailetako- oinarrizkoa, tartekoa, aurreratua eta gaitasun maila-curriculuma ezartzen da eta ikasketa horiek Euskal Autonomi Erkidegoan jartzen dira.

1041/2017 abenduaren 22ko ERREGE DEKRETUAK