Arau Legalak

Ikasleek, ofizialek zein libreek, Eskolan eta hezkuntza sisteman indarrean dauden arauak ezagutu beharko dituzte (ondoren zehazten dira):

Ikusi baita ere: www.hezkuntza.net: ikasketak eta ikastetxeak